Een Santegoets aan de galg?!!!!! deel 3

In deze akte uit het archief van Roermond komt Adriaen voor het eerst zelf aan het woord. De akte is volledig overgenomen, voor enkele Oudnederlandse woorden is de betekenis toegevoegd. Op heden den 9 october (1753) voor ons ondergeschreven schepenen gesisteerd (= verschenen) sijnde den alhier gedetineerden van wegens den heere ende scholtis (= schout) […]