Een Santegoets aan de galg?!!!!! deel 4

We hebben gezien dat Adriaan Santegoets in Maasniel gevangen is genomen en in Dalenbroek gevangen was gezet. Daar werd hij door de drossaard van Boxtel opgehaald en in Boxtel gevangen gezet. Later wordt dit de Gevangen Poort in den Bosch. Uit zijn verblijf in Limburg is bekend geworden dat hij daar verdacht wordt van het […]

Een Santegoets aan de galg ?!!!!! Een uitvoerig verslag

InleidingDe diefstalDe eerste ontsnappingDe tweede ontsnappingGevangene in DalenbroekVerhoor en terechtstellingEpiloog Inleiding Dit verslag bestaat grotendeels uit de weergave van de processtukken die in de archieven bewaard zijn gebleven. Vele zijn via internet toegangkelijk en waar dat het geval is hebt ik een link bijgevoegd zodat men via Wifi ook zelf de betreffende akte kan raadplegen. […]

Een Santegoets aan de galg?!!!!! deel 3

In deze akte uit het archief van Roermond komt Adriaen voor het eerst zelf aan het woord. De akte is volledig overgenomen, voor enkele Oudnederlandse woorden is de betekenis toegevoegd. Op heden den 9 october (1753) voor ons ondergeschreven schepenen gesisteerd (= verschenen) sijnde den alhier gedetineerden van wegens den heere ende scholtis (= schout) […]

Een Santegoets aan de galg?!!!!! deel 2

Adriaan Santegoedts zat dus gevangen op Dalenbroek bij Roermond, toentertijd tot Gelderland behorende. Onderzoek in het Rijksarchief in Limburg leverde inderdaad nieuwe informatie op. De Heerlijkheid Dalenbroek omvatte tot 1795 in zijn grootste omvang Melick, Herkenbosch, Herten en Maasniel, met ook nog de dorpen Leeuwen, Merum, Ool en Asenray. In 1753 is Frederic Victor, vrijheer […]